Máy chủ ảo dùng riêng Private Cloud

Cung cấp hệ thống máy chủ ảo dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu trong việc quản trị hệ thống.

Từ tháng 10/2018 Viettel IDC cung cấp thêm giải pháp máy chủ ảo dùng riêng nền tảng công nghệ HCI. Chi tiết quý khách hàng có thể xem TẠI ĐÂY

Hạ tầng độc lập

Xây dựng trên một cụm Cluster vật lý riêng, hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi hệ thống của khách hàng khác

An toàn bảo mật

Hệ thống độc lập, riêng biệt tại các TTDL tiêu chuẩn Rated 3 - TIA 942 của Viettel IDC, đảm bảo tính an toàn bảo mật cao

Quản trị dễ dàng

Dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, cài đặt hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế, thông qua công cụ quản trị tập trung, thân thiện

Chi phí hợp lý

Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư phần cứng, thiết bị, license. Khách hàng có thể lựa chọn sở hữu thiết bị sau thời gian thuê

 

 

CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PRIVATE CLOUD CỦA VIETTEL IDC

   1. Mô hình giải pháp Private Cloud thuần túy

 

 

 
   2. Mô hình lai giữa giải pháp Private Cloud và Public Cloud
 
 
 
   3. Mô hình lai giữa giải pháp Private Cloud và Dedicated Server

 

 

 

 

language.info.PriceTable

Đăng ký ngay để trải nghiệm máy chủ ảo dùng riêng độc lập và tối ưu từ Viettel IDC
* common.language.PriceExcludeVAT

5120 - SUPERMICRO

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 56/20

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

5120 - SUPERMICRO - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 84/20

 • RAM: 192/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

5120 - HP

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 56/20

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

5120 - HP - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 84/20

 • RAM: 192/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

5120 - DELL - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 84/20

 • RAM: 192/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

5120 - DELL

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 56/20

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4114 - SUPERMICRO

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 40/14

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4114 - SUPERMICRO - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 60/14

 • RAM: 192/46

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

4114 - HP - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 60/14

 • RAM: 192/46 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

4114 - HP

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 40/14

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4114 - DELL

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 40/14

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4114 - DELL - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 60/14

 • RAM: 192/46 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

4110 - SUPERMICRO

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 32/11

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4110 - SUPERMICRO - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 48/11

 • RAM: 192/47 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

4110 - HP

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 32/11

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4110 - HP - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 48/11

 • RAM: 192/47

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

4110 - DELL

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 32/11

 • RAM: 128/45 GB

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 10 IP

4110 - DELL - 2

 

VNĐ/ Tháng

 • CPU: 48/11

 • RAM: 192/47

 • Storage: 2000 GB

 • Hypervisor: VMWare

 • Băng thông dùng chung: 100 Mbps

 • Dữ liệu lưu chuyển: Unlimited

 • Địa chỉ IP: 15 IP

Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}