Dịch vụ Quản trị Managed Services

Cung cấp dịch vụ quản trị máy chủ hoặc thiết bị IT như server, router, firewall..., giúp các doanh nghiệp không đủ nhân sự vận hành hoặc muốn tiết kiệm chi phí và tối ưu nguồn lực vận hành

Đa dạng dịch vụ

Viettel IDC cung cấp đa dạng dịch vụ: Quản trị máy chủ, Quản trị bảo mật, Nâng cấp hạ tầng IT, tư vấn... 

An toàn, bảo mật

Hệ thống, quy trình quản trị của Viettel IDC áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 đảm bảo an toàn bảo mật

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư công cụ quản trị, nhân sự vận hành hệ thống và chi phí đào tạo

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ 24/7

 

language.info.PriceTable


* common.language.PriceExcludeVAT
Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}