Dịch vụ Cho thuê máy chủ

Dịch vụ cung cấp máy chủ riêng, thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ...với cấu hình đa dạng, không gian chỗ đặt tương ứng tại các Trung tâm dữ liệu của Viettel IDC, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính an toàn bảo mật cao

Thiết bị chính hãng

Thiết bị từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới: HP, Cisco, IBM, Dell...

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị

Triển khai nhanh

Rút ngắn thời gian triển khai hệ thống công nghệ thông tin

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, cho phép thực hiện remote-eye, remote-han

 

language.info.PriceTable

Bảng giá đã bao gồm chi phí thuê chỗ đặt
* common.language.PriceExcludeVAT

SUPERMICRO 1

 
 • CPU: 4 Cores 8 Threads

 • RAM: 8GB

 • Storage: 2 x 4TB

 • Không gian máy chủ: 1U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

HP 1

 
 • CPU: 4 Cores 8 Threads

 • RAM: 8 GB

 • Storage: 2x4TB 7200 RPM

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

DELL 1

 
 • CPU: 4 Cores 8 Threads

 • RAM: 8GB

 • Storage: 2 x 4TB

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

SUPERMICRO 2

 
 • CPU: 8 Cores 16 Threads

 • RAM: 16GB

 • Storage: 2 x 4GB

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

HP 2

 
 • CPU: 8 Cores 16 Threads

 • RAM: 16 GB

 • Storage: 2x4TB 7200 RPM

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

DELL 2

 
 • CPU: 8 Cores 16 Threads

 • RAM: 16GB

 • Storage: 2 x 4TB

 • Không gian máy chủ: 1 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

SUPERMICRO 3

 
 • CPU: 2x8 Cores 16 Threads

 • RAM: 2 x 8 GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD 6G Raid 0,1,10

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

HP 3

 
 • CPU: 2 Cores 8 Threads

 • RAM: 2x8GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD 6G Raid 0,1,10

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

DELL 3

 
 • CPU: 2x8 Cores 16 Threads

 • RAM: 2 x 8GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD 6G Raid 0,1,10

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

SUPERMICRO 4

 
 • CPU: 2x8 Cores 16 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: 2x300GB SAS 10Krpm

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

HP 4

 
 • CPU: 2 Cores 8 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: 4x300GB SAS 10Krpm

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

SUPERMICRO 5

 
 • CPU: 2 x 12 Cores 24 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD + 2 x SAS 600GB

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

HP 5

 
 • CPU: 12 Core 24 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD + 2 x SAS 600GB

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

HP 6

 
 • CPU: 2 x 12 Core 24 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD + 2 x SAS 600GB

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

SUPERMICRO 6

 
 • CPU: 12 Cores 24 Threads

 • RAM: 2 x 16GB

 • Storage: 2 x 240GB SSD + 2 x SAS 600GB

 • Không gian máy chủ: 2 U

 • Số địa chỉ IP: 1 IP

 • Port: 1 Gbps

 • Lưu lượng thông tin: Unlimited

Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}