Dịch vụ Virtual Private Cloud

Là dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS) cung cấp trọn gói tài nguyên tính toán, lưu trữ và truyền dẫn cho phép khách hàng tự cấu hình trung tâm dữ liệu ảo hóa trên nền tảng VMware

Đám mây dùng riêng ảo (Virtual Private Cloud – VPC) là một phần tài nguyên được tách ra dùng riêng hoàn toàn từ một Hạ tầng điện toán Đám mây Công cộng (Public Cloud), dựa trên kiến trúc hệ thống multi-tenant.

Virtual Private Cloud cho phép một doanh nghiệp khai thác các lợi ích của các máy chủ đám mây riêng, chẳng hạn như kiểm soát mạng chi tiết hơn, trong khi không phải đầu tư xây dựng một hệ thống thiết bị dùng riêng mà vẫn sử dụng được tài nguyên trên hạ tầng điện toán đám mây công cộng.

<h3>Xây dựng hệ thống mạng riêng</h3>

Xây dựng hệ thống mạng riêng

Tạo và quản lý mạng nội bộ, mạng chia sẻ hoặc kết nối internet theo nhiều cấp độ, tùy chọn kết nối với các cơ sở hạ tầng ảo hóa hoặc vật lý khác tạo thành các kiến trúc lai (Hybrid Cloud)

Tăng cường an toàn và bảo mật

Tăng cường an toàn và bảo mật

Dữ liệu lưu trữ được bảo vệ bởi các dịch vụ vFirewall và Loadbalancing trên hạ tầng cơ sở vật lý dự phòng

Công cụ quản trị thân thiện

Công cụ quản trị thân thiện

Web portal đơn giản, hỗ trợ khách hàng khởi động và sử dụng trong vài phút, cung cấp quyền truy cập vào VMware® vCloud Director

Đơn giản và hiệu quả hơn

Đơn giản và hiệu quả hơn

Khởi tạo máy chủ ảo linh hoạt, tự cấu hình,quản trị và giám sát hoạt động máy chủ ảo giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư

Khi sử dụng VPC, Khách hàng quản trị tập trung cấp độ mạng, tự khởi tạo/cấu hình máy chủ ảo trong 1 gói tài nguyên cô lập thay vì đăng kí/quản trị các máy chủ ảo riêng lẻ.

Không giới hạn số lượng nhưng Khách hàng cần lưu ý số lượng tài nguyên tính toán CPU/RAM/Storage để xây dựng máy chủ ảo phù hợp.

Virtual Private Cloud được thiết kế dành cho khối khách hàng doanh nghiệp vừa và lớn với yêu cầu cao hơn về tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tùy biến cấu hình cơ sở dữ liệu, xây dựng các lớp mạng riêng, kết nối internet cho các ứng dụng chuyên biệt.

Viettel IDC sẽ cung cấp cho khách hàng 1 trang Web Portal và hướng dẫn sử dụng.
Sau khi hoàn tất thanh toán cho dịch vụ, Thông tin đăng nhập bao gồm Username và Password sẽ được gửi tới email của khách hàng.

Các gói dịch vụ

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (nếu có)

VPC 0 (HDD)

9.000.000 đ/ Tháng

24 vCPU CPU

32 GB RAM

1000 GB Storage

100 Mbps Bandwidth

Unlimited DATATRANSFER

4 IP IPv

1 vSwitch

FW Compact Firewall

VPC 0 (SSD)

12.000.000 đ/ Tháng

24 vCPU CPU

32 GB RAM

100 Mbps Bandwidth

1000 GB Storage

Unlimited DATATRANSFER

4 IP IPv

1 vSwitch

FW Compact Firewall

VPC 1 (HDD)

16.000.000 đ/ Tháng

32 vCPU CPU

64 GB RAM

2000 GB Storage

100 Mbps Bandwidth

Unlimited DATATRANSFER

4 IP IPv

FW Large Firewall

2 vSwitch

VPC 1 (SSD)

21.000.000 đ/ Tháng

32 vCPU CPU

64 GB RAM

100 Mbps Bandwidth

2000 GB Storage

Unlimited DATATRANSFER

4 IP IPv

FW Large Firewall

2 vSwitch

VPC 2 (HDD)

24.000.000 đ/ Tháng

48 vCPU CPU

96 GB RAM

3000 GB Storage

100 Mbps Bandwidth

Unlimited DATATRANSFER

6 IP IPv

FW Quad Large Firewall

3 vSwitch

VPC 3 (HDD)

32.000.000 đ/ Tháng

64 vCPU CPU

128 GB RAM

4000 GB Storage

100 Mbps Bandwidth

Unlimited DATATRANSFER

6 IP IPv

FW Large HA Firewall

4 vSwitch

VPC 2 (SSD)

32.000.000 đ/ Tháng

48 vCPU CPU

96 GB RAM

100 Mbps Bandwidth

3000 GB Storage

Unlimited DATATRANSFER

6 IP IPv

FW Quad Large Firewall

3 vSwitch

VPC 3 (SSD)

42.000.000 đ/ Tháng

64 vCPU CPU

128 GB RAM

100 Mbps Bandwidth

4000 GB Storage

Unlimited DATATRANSFER

6 IP IPv

FW Large HA Firewall

4 vSwitch

VPC 4 (HDD)

48.000.000 đ/ Tháng

96 vCPU CPU

192 GB RAM

6000 GB Storage

100 Mbps Bandwidth

Unlimited DATATRANSFER

8 IP IPv

FW Quad Large HA Firewall

6 vSwitch

VPC 4 (SSD)

64.000.000 đ/ Tháng

96 vCPU CPU

192 GB RAM

100 Mbps Bandwidth

6000 GB Storage

Unlimited DATATRANSFER

8 IP IPv

FW Quad Large HA Firewall

6 vSwitch

VPC 5 (HDD)

65.000.000 đ/ Tháng

128 vCPU CPU

256 GB RAM

8000 GB Storage

100 Mbps Bandwidth

Unlimited DATATRANSFER

8 IP IPv

8 vSwitch

FW X-Large HA Firewall

VPC 5 (SSD)

86.000.000 đ/ Tháng

128 vCPU CPU

256 GB RAM

100 Mbps Bandwidth

8000 GB Storage

Unlimited DATATRANSFER

8 IP IPv

8 vSwitch

FW X-Large HA Firewall

vCPU
RAM
Lưu trữ
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
vSwitch
Firewall
VPC 0 (HDD)
9.000.000 đ
/ Tháng
24 vCPU
32 GB
100 Mbps
4 IP
1000 GB
FW Compact
VPC 0 (SSD)
12.000.000 đ
/ Tháng
24 vCPU
32 GB
100 Mbps
4 IP
1000 GB
FW Compact
VPC Custom 1
13.000.000 đ
/ Tháng
28 vCPU
80 GB
500 Mbps
3 IP
3 vSwitch
400 GB
FW Large
VPC 1 (HDD)
16.000.000 đ
/ Tháng
32 vCPU
64 GB
100 Mbps
4 IP
2000 GB
FW Large
VPC 1 (SSD)
21.000.000 đ
/ Tháng
32 vCPU
64 GB
100 Mbps
4 IP
2000 GB
FW Large
VPC 2 (HDD)
24.000.000 đ
/ Tháng
48 vCPU
96 GB
100 Mbps
6 IP
3000 GB
FW Quad Large
VPC 3 (HDD)
32.000.000 đ
/ Tháng
64 vCPU
128 GB
100 Mbps
6 IP
4000 GB
FW Large HA
VPC 2 (SSD)
32.000.000 đ
/ Tháng
48 vCPU
96 GB
100 Mbps
6 IP
3000 GB
FW Quad Large
VPC 3 (SSD)
42.000.000 đ
/ Tháng
64 vCPU
128 GB
100 Mbps
6 IP
4000 GB
FW Large HA
VPC Custom 8
43.970.000 đ
/ Tháng
184 vCPU
352 GB
200 Mbps
10 IP
2 vSwitch
2500 GB
FW Large HA
VPC 4 (HDD)
48.000.000 đ
/ Tháng
96 vCPU
192 GB
100 Mbps
8 IP
6000 GB
FW Quad Large HA
VPC Custom
61.500.000 đ
/ Tháng
109 vCPU
206 GB
100 Mbps
8 IP
8 vSwitch
5650 GB
FW Large HA
VPC 4 (SSD)
64.000.000 đ
/ Tháng
96 vCPU
192 GB
100 Mbps
8 IP
6000 GB
FW Quad Large HA
VPC 5 (HDD)
65.000.000 đ
/ Tháng
128 vCPU
256 GB
100 Mbps
8 IP
8000 GB
FW X-Large HA
VPC 5 (SSD)
86.000.000 đ
/ Tháng
128 vCPU
256 GB
100 Mbps
8 IP
8000 GB
FW X-Large HA
vCPU
RAM
Lưu trữ
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
vSwitch
Firewall
Phí duy trì (đ)
vCPU
RAM
Lưu trữ
Băng thông
Lưu lượng chuyển tải
IP
vSwitch
Firewall
Phí duy trì (đ)
VPC 0 (HDD)
24 vCPU
32 GB
1000 GB
100 Mbps
Unlimited
4 IP
1 vSwitch
FW Compact
9.000.000
VPC 0 (SSD)
24 vCPU
32 GB
100 Mbps
1000 GB
Unlimited
4 IP
1 vSwitch
FW Compact
12.000.000
VPC Custom 1
28 vCPU
80 GB
500 Mbps
400 GB
Unlimited
3 IP
FW Large
3 vSwitch
13.000.000
VPC 1 (HDD)
32 vCPU
64 GB
2000 GB
100 Mbps
Unlimited
4 IP
FW Large
2 vSwitch
16.000.000
VPC 1 (SSD)
32 vCPU
64 GB
100 Mbps
2000 GB
Unlimited
4 IP
FW Large
2 vSwitch
21.000.000
VPC 2 (HDD)
48 vCPU
96 GB
3000 GB
100 Mbps
Unlimited
6 IP
FW Quad Large
3 vSwitch
24.000.000
VPC 3 (HDD)
64 vCPU
128 GB
4000 GB
100 Mbps
Unlimited
6 IP
FW Large HA
4 vSwitch
32.000.000
VPC 2 (SSD)
48 vCPU
96 GB
100 Mbps
3000 GB
Unlimited
6 IP
FW Quad Large
3 vSwitch
32.000.000
VPC 3 (SSD)
64 vCPU
128 GB
100 Mbps
4000 GB
Unlimited
6 IP
FW Large HA
4 vSwitch
42.000.000
VPC Custom 8
184 vCPU
352 GB
200 Mbps
2500 GB
Unlimited
10 IP
FW Large HA
2 vSwitch
43.970.000
VPC 4 (HDD)
96 vCPU
192 GB
6000 GB
100 Mbps
Unlimited
8 IP
FW Quad Large HA
6 vSwitch
48.000.000
VPC Custom
109 vCPU
206 GB
100 Mbps
5650 GB
Unlimited
8 IP
FW Large HA
8 vSwitch
61.500.000
VPC 4 (SSD)
96 vCPU
192 GB
100 Mbps
6000 GB
Unlimited
8 IP
FW Quad Large HA
6 vSwitch
64.000.000
VPC 5 (HDD)
128 vCPU
256 GB
8000 GB
100 Mbps
Unlimited
8 IP
8 vSwitch
FW X-Large HA
65.000.000
VPC 5 (SSD)
128 vCPU
256 GB
100 Mbps
8000 GB
Unlimited
8 IP
8 vSwitch
FW X-Large HA
86.000.000
...

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ