Dịch vụ máy chủ riêng ảo Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud là dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS) cung cấp trọn gói tài nguyên tính toán, lưu trữ và truyền dẫn cho phép khách hàng tự cấu hình trung tâm dữ liệu ảo hóa trên nền tảng VMware.

Đơn giản và hiệu quả hơn

Khởi tạo máy chủ ảo linh hoạt, tự cấu hình,quản trị và giám sát hoạt động máy chủ ảo giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư.  

 

Tăng cường an toàn và bảo mật

Dữ liệu lưu trữ được bảo vệ bởi các dịch vụ vFirewall và Loadbalancing trên hạ tầng cơ sở vật lý dự phòng.


 

Xây dựng hệ thống mạng riêng

Tạo và quản lý mạng nội bộ, mạng chia sẻ hoặc kết nối internet theo nhiều cấp độ, tùy chọn kết nối với các cơ sở hạ tầng ảo hóa hoặc vật lý khác tạo thành các kiến trúc lai (Hybrid Cloud).

Công cụ quản trị thân thiện

Web portal đơn giản, hỗ trợ khách hàng khởi động và sử dụng trong vài phút, cung cấp quyền truy cập vào VMware® vCloud Director.

 

Bảng giá

Đăng ký ngay để trải nghiệm dịch vụ máy chủ riêng ảo hàng đầu tại Việt Nam
* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT
 • Gói dịch vụ tiêu chuẩn

VPC 0 (HDD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 24 vCPU

 • RAM: 32 GB

 • Disk: 1000 GB

 • IPv4: 4 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Compact

 • vSwitch: 1 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 1 (HDD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 32 vCPU

 • RAM: 64 GB

 • Disk: 2000 GB

 • IPv4: 4 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Large

 • vSwitch: 2 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 2 (HDD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 48 vCPU

 • RAM: 96 GB

 • Disk: 3000 GB

 • IPv4: 6 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Quad Large

 • vSwitch: 3 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 3 (HDD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 64 vCPU

 • RAM: 128 GB

 • Disk: 4000 GB

 • IPv4: 6 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Large HA

 • vSwitch: 4 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 4 (HDD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 96 vCPU

 • RAM: 192 GB

 • Disk: 6000 GB

 • IPv4: 8 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Quad Large HA

 • vSwitch: 6 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 5 (HDD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 128 vCPU

 • RAM: 256 GB

 • Disk: 8000 GB

 • IPv4: 8 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: X_Large HA

 • vSwitch: 8 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

 • Gói dịch vụ hiệu năng cao

VPC 0 (SSD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 24 vCPU

 • RAM: 32 GB

 • Disk: 1000 GB

 • IPv4: 4 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Compact

 • vSwitch: 1 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 1 (SSD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 32 vCPU

 • RAM: 64 GB

 • Disk: 2000 GB

 • IPv4: 4 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Large

 • vSwitch: 2 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 2 (SSD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 48 vCPU

 • RAM: 96 GB

 • Disk: 3000 GB

 • IPv4: 6 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Quad Large

 • vSwitch: 3 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 3 (SSD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 64 vCPU

 • RAM: 128 GB

 • Disk: 4000 GB

 • IPv4: 6 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Large HA

 • vSwitch: 4 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 4 (SSD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 96 vCPU

 • RAM: 192 GB

 • Disk: 6000 GB

 • IPv4: 8 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: Quad Large HA

 • vSwitch: 6 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

VPC 5 (SSD)

 

VNĐ/ tháng

 • vCPU: 128 vCPU

 • RAM: 256 GB

 • Disk: 8000 GB

 • IPv4: 8 Địa chỉ

 • Firewall - Load Balancer: X_Large HA

 • vSwitch: 8 vSwitch

 • Internet Bandwidth: 100 Mbps

 • Internal Bandwidth: 1 Gbps

Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}