Dịch vụ Lưu trữ Email

Email Hosting

Dịch vụ lưu trữ thư điện tử dùng riêng theo đuôi tên miền (@domain) với tính năng bảo mật cao, giúp gia tăng niềm tin và độ hài lòng của khách hàng cho Doanh nghiệp của bạn.

Bảo mật, an toàn

Hệ thống được bảo vệ Anti-spam, Anti-virus cả 2 chiều gửi, nhận

Nhanh, chính xác

Khởi tạo nhanh, nâng cấp mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ. 

Quản trị dễ dàng

Giao diện người dùng dễ sử dụng, dễ dàng thiết lập cho từng Mailbox

Số lượng lớn, sao lưu định kỳ

Số lượng email gửi ra lớn. Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng tuần

 

language.info.PriceTable


* common.language.PriceExcludeVAT
Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}