Dịch vụ Sao lưu dữ liệu

Backup as a Service

Dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây 

Sao lưu mọi loại dữ liệu

Sao lưu tất cả các loại dữ liệu: Tập tin, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, máy ảo, máy vật lý lên hạ tầng lưu trữ điện toán đám mây của Viettel IDC

Tự động lập lịch

Tự động sao lưu theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm. Lập lịch xoay vòng, thiết lập sao lưu vào giờ cố định đã lập...

Tự động thông báo

Hệ thống tự động gửi email thông báo tới quản trị viên khi quá trình sao lưu dữ liệu thực hiện thành công, thất bại

Dự phòng thảm họa

Dữ liệu được sao lưu lên hệ thống Cloud của Viettel IDC, đảm bảo an toàn ngay cả khi hệ thống chính gặp thảm họa

Lưu trữ phiên bản

Hệ thống lưu trữ nhiều phiên bản (điểm phục hồi) của dữ liệu, đảm bảo an toàn ngay cả khi dữ liệu bị hỏng do virus

Mã hóa dữ liệu

Dữ liệu được mã hóa đầu cuối bằng chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256) cùng với mã hóa đường truyền SSL, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin

 

language.info.PriceTable

Lựa chọn gói sao lưu dữ liệu theo nhu cầu
* common.language.PriceExcludeVAT

SMALL

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 100 GB

 • Số lượng VM backup: 1 VM

MEDIUM

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 200 GB

 • Số lượng VM backup: 1 VM

LARGE

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 500 GB

 • Số lượng VM backup: 1 VM

HUGE

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 1TB

 • Số lượng VM backup: 1 VM

Backup Private Cloud IDC

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB

 • Số lượng VM backup: 1 VM

Backup Private Cloud On-Premise

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB

 • Số lượng VM backup: 1 VM

Backup Server vật lý

 

VNĐ/ Tháng

 • Dung lượng lưu trữ: 50 GB

 • Số Server backup: 1 Server

Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}