Dịch vụ sau bán

Dịch vụ đáp ứng tối đa các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng với chất lượng tốt nhất

Viettel IDC miễn phí tất cả các dịch vụ hỗ trợ sau bán (không bao gồm linh kiện và vật tư phát sinh, phí vận chuyện thiết bị) trong vòng 05 ngày kể từ thời điểm khởi tạo dịch vụ thành công.

Mức thu phí của Viettel IDC cho các dịch vụ sau bán từ khoảng 50.000 đồng – 200.000 đồng/một yêu cầu hỗ trợ thuộc danh mục thu phí. Mức phí được tính trên mỗi yêu cầu thực hiện trên 1 thiết bị/máy ảo/gói Hosting.
Dịch vụ Trung tâm dữ liệu

Dịch vụ Trung tâm dữ liệu

Cài đặt OS, app, cấu hình thiết bị, triển khai thiết bị tại các trung tâm dữ liệu như đi dây nguồn, dây mạng, dây quang, vận chuyển thiết bị, lưu giữ thiết bị tại kho,...

Dịch vụ Điện toán đám mây

Dịch vụ Điện toán đám mây

Cấu hình, cài đặt hệ điều hành, tạo bản ghi, gỡ IP blacklist, dữ liệu sử dụng tài nguyên, chuyển dữ liệu, chuyển vùng khởi tạo VM, cung cấp file restore từ bản ghi trên hệ thống Viettel IDC,...

Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác

Cấu hình, chuyển tài khoản sang cụm hosting khác IP (trong/ngoài hệ thống Viettel IDC), cung cấp file restore từ bản ghi trên hệ thống Viettel IDC,...

Bộ phận Chăm sóc khách hàng/ NOC của Viettel IDC sẽ cung cấp cho bạn tài khoản và hướng dẫn bạn để đăng nhập. Bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Được, bạn có thể mua dịch vụ trước rồi sau đó sử dụng từng lần.

Bộ phận NOC/Chăm sóc khách hàng của Viettel IDC sẽ thông báo cho bạn, đồng thời, bạn có thể kiểm tra danh sách dịch vụ sau bán trên website của Viettel IDC.

Các gói dịch vụ

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (nếu có)

VL40

5.000 đ

Cung cấp file backup từ hệ thống Viettel IDC

ĐĂNG KÝ

C44.1

50.000 đ

Đi dây mạng trong rack Khách hàng

ĐĂNG KÝ

C44.2

100.000 đ

Đi dây mạng UTP giữa các rack của Khách hàng

ĐĂNG KÝ

C44.3

200.000 đ

Đi dây quang giữa các rack của Khách hàng

ĐĂNG KÝ

C61

200.000 đ

Lỗi treo server do hệ điều hành

ĐĂNG KÝ

C63

200.000 đ

Lỗi cấu hình server Khách hàng

ĐĂNG KÝ

C85

200.000 đ

Lỗi Rack PDU hoặc 1 thiết bị cắm trên rack PDU bị lỗi nguồn gây nhảy CB và mất nguồn cho các server khác dùng 1 power supply

ĐĂNG KÝ

C86

200.000 đ

Tác động, chuyển đổi phần cứng (HDD, card RAID, RAM, CPU, PSU…) server/thiết bị đang chạy dịch vụ của Khách hàng

ĐĂNG KÝ

C87

200.000 đ

Thay đổi vị trí thiết bị trong phòng máy IDC

ĐĂNG KÝ

C88

50.000 đ

Lưu trữ thiết bị/linh kiện tại PM

ĐĂNG KÝ

C89.1

50.000 đ

Vận chuyển thiết bị từ phương tiện xuống sảnh

ĐĂNG KÝ

C89.2

50.000 đ

Vận chuyển thiết bị từ sảnh lên vị trí lắp đặt

ĐĂNG KÝ

C90.3

50.000 đ

Vận chuyển thiết bị từ kho IDC ra sảnh

ĐĂNG KÝ

D3

50.000 đ

Hỗ trợ trỏ tên miền thuộc IDC quản lý

ĐĂNG KÝ

E5

50.000 đ

Hỗ trợ tạo mailbox

ĐĂNG KÝ

E7

50.000 đ

Lỗi do khách hàng cấu hình sai (Webmail/ Mail client/ Domain/ Forward/ Mail list)

ĐĂNG KÝ

GT

50.000 đ

Hướng dẫn Khách hàng sử dụng, cấu hình các dịch vụ (Mail/ Plesk/ cPanel)

ĐĂNG KÝ

VL013

100.000 đ

Hỗ trợ gỡ bỏ IP Blacklist

ĐĂNG KÝ

VL023

100.000 đ

Hỗ trợ cấu hình hệ thống(firewall, server) phía đầu Khách hàng

ĐĂNG KÝ

VL024

100.000 đ

Chuyển dữ liệu do lỗi ứng dụng hoặc HĐH bên trong máy ảo

ĐĂNG KÝ

VL026

100.000 đ

Cài đặt hệ điều hành để hỗ trợ Khách hàng xử lý sự cố

ĐĂNG KÝ

VL029

100.000 đ

Cài Cloud Server ( không có template- theo yêu cầu của Khách hàng)

ĐĂNG KÝ

VL030

100.000 đ

Chuyển VM từ miền này ra miền khác.

ĐĂNG KÝ

VL031

100.000 đ

Tạo ova, dựng ova

ĐĂNG KÝ

VL032

100.000 đ

Cài đặt lại VM từ CD, ova

ĐĂNG KÝ

VL033

100.000 đ

Cài đặt/Setup/khai báo rule cho FW, LB, NAT

ĐĂNG KÝ

VL036

100.000 đ

Hỗ trợ cài đặt thêm ứng dụng sau 1 thời gian sử dụng.

ĐĂNG KÝ

VL037

100.000 đ

Hỗ trợ gửi biểu đồ băng thông, RAM, CPU.

ĐĂNG KÝ

W6

50.000 đ

Các lỗi FTP do khách hàng

ĐĂNG KÝ

W7

50.000 đ

Chuyển tài Khách hàng sang hosting khác (trong/ngoài hệ thống)

ĐĂNG KÝ

W8

50.000 đ

Hỗ trợ restore website (code/ DB)

ĐĂNG KÝ
Mô tả
Phí duy trì (đ)
VL40
Cung cấp file backup từ hệ thống Viettel IDC
5.000
C44.1
Đi dây mạng trong rack Khách hàng
50.000
C44.2
Đi dây mạng UTP giữa các rack của Khách hàng
100.000
C44.3
Đi dây quang giữa các rack của Khách hàng
200.000
C61
Lỗi treo server do hệ điều hành
200.000
C63
Lỗi cấu hình server Khách hàng
200.000
C85
Lỗi Rack PDU hoặc 1 thiết bị cắm trên rack PDU bị lỗi nguồn gây nhảy CB và mất nguồn cho các server khác dùng 1 power supply
200.000
C86
Tác động, chuyển đổi phần cứng (HDD, card RAID, RAM, CPU, PSU…) server/thiết bị đang chạy dịch vụ của Khách hàng
200.000
C87
Thay đổi vị trí thiết bị trong phòng máy IDC
200.000
C88
Lưu trữ thiết bị/linh kiện tại PM
50.000
C89.1
Vận chuyển thiết bị từ phương tiện xuống sảnh
50.000
C89.2
Vận chuyển thiết bị từ sảnh lên vị trí lắp đặt
50.000
C90.3
Vận chuyển thiết bị từ kho IDC ra sảnh
50.000
D3
Hỗ trợ trỏ tên miền thuộc IDC quản lý
50.000
E5
Hỗ trợ tạo mailbox
50.000
E7
Lỗi do khách hàng cấu hình sai (Webmail/ Mail client/ Domain/ Forward/ Mail list)
50.000
GT
Hướng dẫn Khách hàng sử dụng, cấu hình các dịch vụ (Mail/ Plesk/ cPanel)
50.000
VL013
Hỗ trợ gỡ bỏ IP Blacklist
100.000
VL023
Hỗ trợ cấu hình hệ thống(firewall, server) phía đầu Khách hàng
100.000
VL024
Chuyển dữ liệu do lỗi ứng dụng hoặc HĐH bên trong máy ảo
100.000
VL026
Cài đặt hệ điều hành để hỗ trợ Khách hàng xử lý sự cố
100.000
VL029
Cài Cloud Server ( không có template- theo yêu cầu của Khách hàng)
100.000
VL030
Chuyển VM từ miền này ra miền khác.
100.000
VL031
Tạo ova, dựng ova
100.000
VL032
Cài đặt lại VM từ CD, ova
100.000
VL033
Cài đặt/Setup/khai báo rule cho FW, LB, NAT
100.000
VL036
Hỗ trợ cài đặt thêm ứng dụng sau 1 thời gian sử dụng.
100.000
VL037
Hỗ trợ gửi biểu đồ băng thông, RAM, CPU.
100.000
W6
Các lỗi FTP do khách hàng
50.000
W7
Chuyển tài Khách hàng sang hosting khác (trong/ngoài hệ thống)
50.000
W8
Hỗ trợ restore website (code/ DB)
50.000