Dịch vụ Kết nối

Đảm bảo kết nối nhanh, ổn định giữa các TTDL với nhau, giữa TTDL với văn phòng của bạn, giữa hệ thống của bạn với người dùng cuối (enduser).

Ưu điểm của dịch vụ Kết nối:

- Đáp ứng 100% kết nối tới các ISP trong nước và các kênh quốc tế

- Ổn định kết nối, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kết nối (E1, T1, V35, Ethernet, FE, Gib...)

- Băng thông mở rộng không giới hạn

CÁC LỰA CHỌN VỀ KẾT NỐI:

   1. VPN

 

 

 

 

 

 
  2. Dark - Fibre

 

 

 
 
 
  3. FTTx

 

 

 

 

  4. WAN

 

 

 

 

 

  5. IP Transit

 

 

 

 

  6. IPLC

 

 

 

 

 

Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}