Phân biệt Node Storage và Persistent Storage trong gói dịch vụ VKS của Viettel IDC?

Node Storage được khởi tạo theo cấu hình của Node, có dung lượng Storage cố định là 20 GB (SSD), được sử dụng để lưu trữ dữ liệu (dạng cache) của container trong quá trình hoạt động. Dữ liệu này chỉ được lưu tạm thời và sẽ bị xóa khi người dùngrestart / reschedule các container.

Dữ liệu của container trong quá trình hoạt động được ghi lại trên vùng lưu trữ riêng (Persistent Storage) và được giữ lại khi container bị restart/reschedule và Dữ liệu này có thể được chuyển giao giữa các container.

Nếu bài viết này chưa hỗ trợ được bạn, vui lòng liên hệ với Viettel IDC để được trợ giúp